2010

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010.

1) Valg af dirigent.

Som dirigent blev valgt Karsten Andersen, der kunne konstatere at generalforsamlingen var indkaldt med lovligt varsel.

2) Formandens beretning.

Jesper Schack gennemgik bestyrelses beretning for 2009 som her følger:

Beretning for Sønderborg Cykle Klub (SCK) 2009.

2009 er overstået og den plan SCK satte i søen for 3 år siden er nu vel overstået.

Efter at have afviklet både en Post Cup afdeling og en Post Danmark Rundt etape var mesterstykket arrangementet omkring DM Ugen 2009.

Det var et af de allerbedste mesterskaber i nyere tid både hvad angår det arrangementsmæssige og det sportslige. Det er dejligt at tænke tilbage på dagene hvor hele den danske cykelelite var samlet omkring Sønderborg og Dybbøl Banke. Der var enorm medie- og publikumsinteresse bl.a. var der meget live TV og vi lavede live streaming via internettet. Der var store omtaler i alle landets medier og alene i JyskeVestkysten var der over 20 artikler foruden positive læserbreve fra både byens daværende borgmester og andre af byens borgere.

I Sønderborg er der megen snak om, at området skal være synligt i det ganske land og vi tror ikke at dette kan ske på en bedre måde end når vi har de store cykelløb i byen.

Dejligt at opleve det sammenhold vi har i klubben har når vi har så store opgaver at løse. En stor tak til alle. Og en stor tak til alle sponsorer og samarbejdspartnere.

En del af planen var helt klart at skabe mere opmærksomhed omkring vores sport og vores klub og derved få flere medlemmer. Dette må vi nu konstatere kun er lykkes delvist.

Interessen er der helt sikkert, vi får relativt mange forespørgsler fra unge mennesker og deres forældre men få ender desværre med at søge licens og køre cykelløb.

Vi har sagt det før men gentager at hvis en klub som SCK skal fastholde børn er det også vigtigt at børnenes forældre hjælper med diverse ting såsom deltagelse ved forældremøder, kørsel til løb og træningssamlinger.

SCK er helt sikkert en levedygtig klub men udviklingen er ikke tilfredsstillende. Derfor har den nuværende bestyrelse besluttet at arbejde med at finde ud af hvad der kan gøres for at gøre tingene bedre. Bl.a. er der efter generalforsamlingen indkaldt til debatmøde.

Med fare for at gentage mig selv vil jeg endnu engang sige at minde alle medlemmer på at SCK er en klub hvor der er fællesskabet og dermed medlemmerne der bestemmer udviklingen. Ingen medlemmer (eller forældre) kan og må forvente at blot man betaler kontingentet så er der sørget fro alt. Det er der simpelthen hverken økonomi eller ressourcer til i en klub af vores størrelse. Til gengæld kan vi tilbyde kammeratskab, hygge, træning og oplevelser ud over det normale. Vi er ofte tæt på de helt store stjerne når vi er ude til løb.

På det sportslige plan har vi desværre haft en stor tilbagegang i forhold til året før, vi er rykket fra en 34. til en 51. plads i det jysk/fynske område. Dette grunder først og fremmest i færre ryttere, meget få ryttere har kørt en hel sæson og rytterne har kørt i højere og dermed hårdere klasser.

I de officielle løb har vores ryttere indkørt 4 skammelplaceringer, Michael Hugener Nielsen har stået for de 3 og lillebror Morten for en.

Michael, som havde licens for første gang viste stor styrke og talent og rykkede op fra D til C-klassen.

Tom Bøttger valgte at kører som Elite A rytter i 2009. Tom gjorde det rigtig godt i de relativ få løb han kørte, bl.a. kørte han en flot Post Cup afdeling i Rødekro og han skabte også god omtale i forbindelse med DM. Tom har i øvrigt valgt at starte i B-klassen i 2010.

Vi har haft ryttere til Master NM i Sæby, til Master EM på Mallorca, Jesper Schack blev placeret som nr. 5 ved elite DM på bane i sprint og samme rytter deltog ved 6 dagesløb med live TV i Sprintchallenge.

Tak til trænerne Lars Bo Marcussen, Kim Krogh og Peter Ochelka samt andre som har givet et hjælpende hånd i den daglige træning.

Derudover har vi deltaget i byens kåring af mestre hvor Lars Bo Marcussen, Christian Hesthaven og Jesper Schack blev hædret, diverse møder i Kommune, distrikt, motionsudvalg og DCU.

Som i de forgange år har flere af vores ryttere været udtaget til antidopingtests og naturligvis igen uden problemer.

Salget af klubhuset har været sat på stand-by pga. det store DM arrangement, men det er bestyrelsens mål at det skal afsættes i løbet af 2010. Der er dog ingen tvivl om at alle klubbens medlemmer skal benytte en del tid på at gøre det salgsklart, vi håber derfor på stor opbakning til dette.

I 2010 skal vi afholde vores årlige landevejsløb den 18/4 og vi skal arrangere de Syd- og Sønderjyske mesterskaber i Enkeltstart i august. Derudover skal vi arrangere et løb for de Syd- og Sønderjyske klubber for de børn som ikke har licens eller kun har indkørt få point.

Til sidst endnu en gang tak til alle som har været med til at gøre de sidste 2-3 år historisk for vores klub, vi ser frem til et 2010 hvor fokus må blive udvikling af klubben.

På bestyrelsens vegne
Jesper Schack
Formand.

Der var efterfølgende ingen kommentarerer til beretningen.

3) Beretning fra eventuelle udvalg.

Der var ikke nogen beretninger fra nogen udvalg.

4) Kasserers fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.

Tonni Johannsen gennemgik regnskabet som udviste et overskud på 28.563 kr.
Regnskabet blev godkendt uden yderligere kommentarer.

5) Behandling af indkomne forslag.

Der var ikke nogen indkomne forslag.

6) Fastsættelse af kontingent og betalingsform.

Bestyrelsen foreslog en forhøjelse af kontingentsatsen med ca. 5%
Forslaget til kontingentsatser er således:

Aktive fra 17 år 660 kr. (pris efter 1. august 430 kr.)
Andre aktive 345 kr. (pris efter 1. august 265 kr.)
Passive 150 kr.
Passive ægtepar 220 kr.

Betaling til klubbens bankkonto.

Forslaget blev vedtaget uden kommentarer.

7) Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.

På valg var:
Formand: Jesper Schack
Bestyrelsesmedlem Arne Simonsen
Bestyrelsesmedlem Kim Krogh
Endvidere var der 2 ledig bestyrelsesposter der skulle besættes for 1 år.

På generalforsamlingen blev valgt:
Formand: Jesper Schack
Bestyrelsesmedlem (2 år) Arne Simonsen
Bestyrelsesmedlem (2 år) Kim Krogh
Bestyrelsesmedlem (1 år) Ingen valgt
Bestyrelsesmedlem (1 år) Ingen valgt
Suppleanter: Der blev ikke valgt nogen suppleanter.

8) Valg af 2 revisorer og 1 suppleant

På valg var:
Revisor: Bent Westergaard Hansen
Revisor: Jørn Nielsen
Suppleant Karsten Andersen

På generalforsamlingen blev valgt:

Revisor: Bent Westergaard Hansen
Revisor: Jørn Nielsen
Suppleant Karsten Andersen.

9) Valg til evt. udvalg.

Der var ikke nogen udvalg der skulle vælges medlemmer til.

10) Eventuelt.

Jørgen Jonstrup takkede bestyrelse og trænere for en god indsats i årets løb.

Dirigenten kunne takke for god ro og orden, hvormed generalforsamlingen var slut.

Referent: Karsten Andersen