1965 – 1975

Så er vi nået frem til 1965, SCK’s 25 års jubilæum. Ved det første bestyrelsesmøde den 9. januar var alle mødt. Årets aktiviteter blev gennemgået og datomæssigt fastsat. Det være sig klubaftener, vore egne Indledningsløb, Sprinterløb, Stjerneløb samt ”Guldtaffelløb”. Vort 25 års jubilæumsløb der kørtes den 13. juni med 200 deltagere. De bedste placeringer af egne ryttere blev opnået i C-klassen, hvor Svend Christensen blev vinder og Erik Jensen blev nr. 3. I D-klassen opnåede Leif Martin en placering som nr. 4.

Peter Quorp med blomster og præmie
Peter Quorp med blomster og præmie

Ved de Jyske Mesterskaber, der kørtes ved Horsens, var der ingen placeringer til vore ryttere. Ejner Th. Petersen var blandt deltagerne ved årets Danmarksmesterskab i individuelt landevejsløb der kørtes ved Svendborg. Men desværre måtte han udgå.

SCK’s egne løb, klubmester-skabet og Pokalhandicappet, blev afviklet som de plejer. Ligesom vi også i år vandt den sønderjyske holdmatch. Den travle sæson afsluttedes med 25 års Jubilæumsaften den 27. november på Colloseum. Der var omkrig 40 deltagere mødt op til festen med de særligt indbudte i spidsen. Det var borgmester A. Andersen og frue, DCU’s kasserer Carl Dencher Hansen og frue. Efter spisningen, kun afbrudt af taler og sange, blev der spillet op til dans af et 3 mands orkester. Det var én på alle måder vellykket jubilæumsfest, der først sluttede ud på de små timer.

Bestyrelsen 1973 fra venstre: Christian Holm, Jørgen Rudolf Hansen, Karl Chr. Oehlers og Christian Hansen. Foran på hug den unge Bent Westergaard Hansen
Bestyrelsen 1973 fra venstre: Christian Holm, Jørgen Rudolf Hansen, Karl Chr. Oehlers og Christian Hansen. Foran på hug den unge Bent Westergaard Hansen

Vi havde mistet vores sponser til det åbne løb, men er dog på udgik efter en ny. De to følgende år kørtes det åbne løb med den gamle tekst ”Als Rundt”. Men i 1968 får vi overdraget de Jyske Mesterskaber, medens det året efter blev kaldt ”Dybbølløbet”. De sædvanelige lokale løb blev kørt, og havde alle god tilslutning. Af- og tilgang af ryttere på det normale plan. Af nye navne kan nævnes: Ove Hansen, Thomas Petersen, Georg Jørgensen, Karl Ryborg, Kent Hansen, Bjarne Knudsen, Eduard Nielsen, Egon Schrøder og Yngve Hjarltarson. I denne periode mødtes Sønderjyske klubber og Fyns Cykle Ring, Odense stadig til den årlige cykelmatch.

DCU får vedtaget, at der bliver indført Drenge- og Pige klasser. Vi var med i Politikkens ”De unges cykelløb”, hvor vinderen i hver klasse blev deltager i en afsluttende finale i Dyrehaven. Herfra var det Bent Kristensen, Karsten Orloff og Jens Sørensen, der var de heldige. Efter de unges cykelløb var der igen unge mennesker der kom til klubben, nemlig Bent Westergaard Hansen, Ole Holm, Peter Westergaard, Bent Christensen samt Karsten Orloff.