2014-

I år 2014 var der igen sportslig tilbagegang da det kun lykkedes at indkøre 125 point. Trods dette var Sønderborg Cykle Klub 7 gange på sejrspodiet.

Dette år besluttede bestyrelsen at iværksætte en ny fremgangsmåde at få planlagt og arrangeret arrangementer. I begyndelsen af året blev der lavet en aktivitetsplan med datoer for hvornår der var arrangementer samt hvor mange hjælpere der skulle bruges. Medlemmerne kunne derefter melde tilbage, hvornår de ønskede at hjælpe. Det viste sig forholdsvis let at få besat pladserne, således der kunne gennemføres 19 arrangementer inkl. 6 skolebesøg. Dette var også med til at styrke det sociale sammenhold i klubben.

Efter sommerferien kom der en sand tilstrømning af nye medlemmer fordelt på 11 unge ryttere samt nogle seniorryttere. Der var ikke nogen rød tråd for hvorfor det lige i år lykkedes at få den længe ventede medlemstilgang blandt børne- og ungdomsrytterne.

I år gik Sønderborg Cykle Klub så også viralt via Facebook, Instagram og der blev produceret en reklamefilm med stor hjælp fra Zoom Film.

Landevejsløbet blev så gennemført i det største regnvejr der nærmest er set i mands minde. Løbet var så uden A-klassen (de kørte Post Cup på Sjælland), men til gengæld afholdt Sønderborg Cykle Klub en afdeling af Lindenbergsport Cup for U19 samt finalen i Tornado Cuppen for U17.

2015. En sportslig tilbagegang kommer åbenbart sjældent alene. Der blev indkørt 108 point (125 point i år 2014). Næsten halvdelen af pointne stod Lars-Bo Marcussen (31 point) og Nicolai Clausen (23 point) for. Lars-Bo Marcussen indkørte pointne gennem stabil kørsel gennem hele sæsonen, mens Nicolai Clausen kom stærkt til sidst på sæsonen Blandt andet blev Nicolai Clausen nr. 3 i Sønderborg Cykle Klubs Jubilæumsløb.

Nicolai Clausen nr 3 SønderborgÅrets cykelløb blev en 2-delt affære med hovedløbet søndag den 23. august. Her kørte A-, U19- og U17-klassen løb på den rundstrækning der blev benyttet under DM i år 2009. Børneklasserne kørte løb på den lille rundstrækning som blev benyttet under DM i år 2009. A-klassen afsluttede et godt cykelløb på den lille rundstrækning også. Løbet blev heldigvis gennemført uden sikkerhedsmæssige problemer selvom Politihjemmeværnet mødte op med under halvdelen af de annoncerede hjælpere. Lørdagens løb for de “sekundære” klasser blev kørt i området omkring Kirke Hørup. En god lille rundstrækning på ca. 8,6 kilometer, som sagtens kan bruges til løb igen.

I maj fik Sønderborg Cykle Klub en ny hjemmeside, idet den teknologiske udvikling var løbet fra den gamle.

I november blev der afholdt Jubilæumsfest på Skovkroen i Nørreskoven, samt at det blev annonceret at Sønderborg satser på at få en etapeafslutning af Tour de France i år 2018, 2019 eller 2020. I dagene efter offentliggørelsen blev Søndeborg Cykle Klubs ryttere både fotograferet og filmet af henholdsvis Jydske Vestkysten og TV-Syd. Så uanset om projektet lykkedes eller ej har Sønderborg Cykle Klub fået god reklame (Sønderborg by ligeså).

I 2016 må man nok erkende at Sønderborg Cykle Klub har fundet et pointmæssigt niveau. I sæson 2016 blev der indkørt 115 point (fremgang på 7 point).
Det er efterhånden begyndt at få frivillige til at hjælpe med aktiviteter uden nærmest at drive rovdrift på enkelte medlemmer.
Landevejsløbet var igen uden deltagelse af A- og U19-klassen, der kørte Cup-løb på Sjælland. Løbet blev gennemført på den nye landevejsrute i og omkring Kirke Hørup. Både deltagere og hjælpere var meget tilfredse med at afholde løbet på en kort rute. Det giver en større intensitet hele dagen. Derudover var PostNord Danmark Rundt igen på visit med opløb på Dybbøl Banke med direkte tv, som både havde flotte klip af løbet og Sønderborg. Vinderen af etapen blev Magnus Cort efter en flot timet spurt. Derudover havde PostNord Danmark Rundt lavet et nyt initiativ via et PostNord Ladies Criterium. Dette blev afholdt på ruten Dybbøl Banke, Grønnekærvej, Scharffensbergsgade og Dybbølgade.

Med en ny pointskala (nu giver en sejr 20 point mod tidligere 8 point) er det lidt svært at sammenligne pointhøsten med tidligere år. I sæson 2017 blev høsten 632 point bla. via 5 sejre og 4 oprykninger. Der er nu en yderligere tendens til at klubfølelsen er på vej nedad, idet ikke alle podiepladser kom frem til offentligheden fordi rytterne ikke meldte resultaterne til den presseansvarlige.
Telebilling / Hansen Techologies valgte med udgangen af 2017 at stoppe deres sponsorat efter at have sponseret Sønderborg Cykle Klub gennem 20 år. Kreditbanken og Fitness Syd valgte at forlænge sponsoratet frem til og med 2020.
Efter 2017 sæsonen stoppede Jørn Nielsen som drengetræner og afløseren blev Thomas Lyneborg.
Rytterne flyttede i 2017 deres træning med udgangspunkt fra klubhuset på Hertug Hans Vej til Fri Bike Shop på Alsgade. Begrundelsen var at skabe større synlighed samt at mindske indvirkningen, hvis det lykkesdes at afhænde klubhuset.
Arrangementmæssigt for klubbens medlemmer fortsatte den nedadgående interesse. Således mødte kun 2 ryttere op til 1000 meter /Handicapløbet (det regnede så også hele dagen), mens champagneløbet ved nytår måtte aflyses.
Landevejsløbet blev afviklet i Kirke Hørup efter planen.