Lykønskninger til S.C.K. 50 år

Jeg ønsker Sønderborg Cykle Klub hjertelig tillykke med 50-års jubilæet.

I mange år har cykleklubben været samlingsstedet for unge og gamle, der har dyrket denne friske og livsnære sport.

Cykling er for os danske en national folkesport. Vi kan udøve sporten i kammeratlig samvær mange på én gang fx ved motionsløb, men vi kender jo også mange cykelryttere, der har præsteret fine konkurrenceresultater, når de repræsenterede Sønderborg viden om.

Mange ”gamle” klubmedlemmer kan i dag se tilbage på de rige oplevelser blandt kammeraterne, hvor det hele bare gik ud på at dyrke de nære ting omkring os: grøftekanterne, fuglesangen og den friske luft.

På byrådets vegne vil jeg takke klubben for, at det på denne måde er muligt at skabe så mange livsbekræftende og udviklende oplevelser for vore unge.

Jeg ønsker klubben fortsat god trivsel både sportsligt og kammeratligt.

Med venlig hilsen
Ingolf Winzor
Borgmester

___________________________________

Som formand for Danmark Cykle Union er det mig en fornøjelse at få lov til at komme til orde i dette jubilæumsskrift.

”50 år er ingen alder” er der nogle af os, der bliver mere eller mindre nødt til at synes – efterhånden som tiden går.

Er 50 år så ingen alder? Ser vi cykelklubmæssigt på det, placerer Sønderborg Cykle Klub sig ca. i midten mht. alder i forhold til andre 69 danske klubber. Man må derfor konkludere, at Sønderborg Cykle Klub ikke er en gammel klub, og heller ikke en ung klub, men en klub i sin bedste alder.

Set i lyset af de begivenheder, som fandt sted i Europa op til 1940, er det vel ikke så mærkeligt, at behovet for en cykelklub i det sønderjyske område opstod. Om det er derfor, Sønderborg netop i år kan fejre 50-års jubilæum, skal jeg lade være usagt, men bemærkelsesværdigt er det jo, at den officielle stiftelsesdato er: 17. juni 1940.

Og hvad har Sønderborg Cykle Klub så nået i disse forgangne 50 år? Det er ikke de store sportslige resultater, der gør klubben enestående i dansk cykelsports historie. Et dansk mesterskab er det blevet til, antallet af A-ryttere kan vist også tælles på få hænder, men det sidste års tid har dog på spindesiden kunnet præstere en lovende rytter. Såvel Sønderborg Cykle Klub som DCU’s dameudvalg venter sig meget af unge Merete Andersen, der som den første Sønderborg-rytter opnåede at blive udtaget til et WM-hold.

Hvad Sønderborg ikke har evnet på den sportslige front, har klubben så sandelig magtet rent organisatorisk.

I en årrække på 25 år havde klubben den samme bestyrelse, dygtigt ledet af Jørgen Rudolf Hansen, bedre kendt som ”bageren fra Sønderborg”. Samme Hansen har været distriktsformand i Jylland og siddet i DCU’s forretningsudvalg – 2 poster, der i hvert fald også har ”krævet sin mand”. Rygtet siger, at han både er en kradsbørstig herre, men samtidig en lun sønderjyde, som nok kunne styre sine tropper. Helt fortjent, at han er blevet gjort til ”Æresformand” for klubben. Når man kan klare 31 år i formandsstolen i en levende idrætsklub, må man sandelig også have gjort sig fortjent til det.

Intet andet sted i DCU har en sådan stabilitet set dagens lys, man er jo ikke forvænt med ledere, der i så mange år har haft evnen til at holde gejsten ved lige. Ikke så underligt, når det at være frivillig idrætsleder i dagens Danmark kræver en kæmpe indsats og meget bred ryg.

”DET ER GALT MANNE ÅR”, bageren fra Sønderborg har sat sit fingeraftryk på cykelklubben, og det må være med stolthed, at han i dag kan betragte sit værk.

Lad mig afslutte med at ønske KLUBBEN OG DENS TIDLIGERE FORMAND ET RIGTIG HJERTELIGT TILLYKKE MED JUBILÆET med håbetom fremgang på alle områder i de næste mange år.

Jens Lindblom
Formand for Danmarks Cykle Union

___________________________________

Når en klub skal fejre sit 50 års jubilæum, er der mange ting at tænke tilbage på som distrikt. Hvis man så tænker på, hvad der er sket i Sønderborg Cykel Klub i de mange år, har det vist sig, at klubben blev skabt underbesættelsen, om det er det, der er årsag til, at klubben har fostret nogle bestyrelsesmedlemmer, der ikke sådan blev skiftet ud, vides ikke. På et tidspunkt var der efter sigende ingen i bestyrelsen, der ikke havde siddet der i 20 år. Det er der ikke mange klubber, der kan prale med.

Klubben har også lavet mange store arrangementer gennem de 50 år, og der er ikke én dansk cykelrytter med respekt for sig selv, der ikke har været til start i Sønderborg Cykle Klub.

I en lang periode var Sønderborg Cykle Klub også repræsenteret i distriktet både som bestyrelsesmedlem og siden som formand, hvor Jørgen Rudolf Hansen var med til at præge ikke kun Jysk Cykelsport, men også Dansk Cykelsport i en positiv retning, dette har også altid præget Sønderborg Cykle Klub.

Fra Jydsk Distrikt skal der lyde en varm lykønskning med de 50 år, og vi ser frem til, at der i mange år frem vil være mange store arrangementer i Sønderborg Cykle Klub.

Gert Vind
Jydsk Distrikt

___________________________________

En hilsen i anledning af 50 års jubilæet fra Samvirkende Idrætsforeninger i Sønderborg.

Cykleklubber i Sønderjylland har næsten eksisteret lige så længe, som man har kendt til cykler. Hvor de første foreninger var direkte af national eller selskabelig karakter, er det kendetegnende for Sønderborg Cykle Klub, at klubben har haft det sportslige som det væsentlige, en målsætning, der på mange måder har været en tilpasning til Sønderborgs nyere historie.

Allerede året efter stiftelsen blev klubben optaget i Samvirkende Idrætsforeninger, der på det tidspunkt bestod af yderligere 15 foreninger, man må ud fra det betalte kontingent til Samvirkende regne med, at klubbens medlemstal har ligget på ca. 50. At klubben i de første år under krigen ikke havde de nemmeste forhold at drive sporten under, vidner medlemstallet i 1947 om. Da opgav klubben at have 25 medlemmer, men heraf var de 23 passive, altså kun 2 aktive.

Udholdenhed hos lederne bragte dog snart klubben på fode igen, således at vi i dag har en særdeles velfungerende klub med masser gode initiativer for cykelsporten og for medlemmerne, og med et godt ungdomsarbejde.

Fra Samvirkendes side skal der i anledning af jubilæet hermed viderebringes de bedste ønsker for det igangværende idrætslige arbejde på alle niveauer til glæde og gavn for medlemmerne, og dermed for idrætten i Sønderborg.

Carsten Hauerberg
>Samvirkende Idrætsforeninger i Sønderborg

___________________________________

Som formand for Sønderborg Cykle Klub her i jubilæumsåret vil jeg ønske klubben hjertelig tillykke. 50 år er lang tid at se tilbage på, og de, der har været med fra starten, kan sikkert også berette om mange spændende oplevelser.

Jeg har været medlem i klubben i ca. 12 år. Det hele startede med, at begge mine børn fik interesse for cyklesporten, og lige netop cyklesporten er en aktivitet, der kræver hele familiens deltagelse. Jeg startede med at blive almindelig medlem af klubben, derefter bestyrelsesmedlem, kasserer og nu formand, en post jeg har beklædt i ca. 5 år. Jeg kan se tilbage på 12 spændende og begivenhedsrige år, ikke mindst den enorme udvikling, der er sket.

Da jeg blev medlem i 1978 var der ca. 8 aktive ryttere, og jeg har haft den glæde at opleve, hvordan rytterstaben er steget år for år, således har klubbens aktive rytterstab enkelte år været oppe på ca. 30 ryttere. For os, hvor det at cykle nærmest er ”gået i blodet”, er det en glæde at se fremgang, ikke kun hvad angår licensryttere men også på motionsplan, for også her har Sønderborg Cykle Klub en aktiv afdeling.

Fremgang og aktivitet koster penge, og for cyklesporten, hvor aktiviteterne faktisk foregår over hele landet, er udgifterne særlig store. Her tænker jeg specielt på transportudgifterne, men også andre udgifter fx til løbsarrangementer, som trænger sig på sæsonen igennem. Her vil jeg gerne benytte lejligheden til at rette en stor taktil klubbens sponsorer, annoncører og andre velydere, der på den ene eller anden måde er med til at holde cyklehjulene i gang. Jeg håber, vi også fremover må trække på jeres hjælp. Den samme tak til alle offentlige myndigheder, bl.a. kommunen og Politiet, uden jeres velvilje ville det være umuligt at afholde arrangementer af enhver art. For god presseomtale er også et stort plus for en sportsklub, og her må jeg sige, at Sønderborg Cykle Klub har de lokale aviser og blades bevågenhed. Tak til jer for det!

Til slut vil jeg ønske Sønderborg Cykle Klub, ryttere, ledere og andre al mulig held og lykke de næste 50 år. Til alle, der læser dette, vil jeg sige – VELKOMMEN I SCK – Der er plads til flere og cyklesporten er en spændende og fascinerende sport, der giver én en masse glæde, oplevelser og velvære, uanset hvilken plan man dyrker den på.

Karl Th. Andersen
Formand for Sønderborg Cykle Klub.