1980 – 1983

Året 1980 var et jubilæumsår, idet klubben blev 40 år, og man vedtog, at dette skulle fejres.

Nye rytter melder sig: Merete Andersen, Bo Olesen og Klaus Quorp, der følges op af Carina Emmler, Frank Quorp og Keld Christensen.

1980 Lars-Bo Marcussen Sydjysk Mester i junior-klassen og Henrik Olesen nr. 3 i samme klasse.
1980 Lars-Bo Marcussen Sydjysk Mester i junior-klassen og Henrik Olesen nr. 3 i samme klasse.

Jubilæums-sæsonen starter med det Sønderjyske Indledningsløb i Vejen hvori der deltog 84 ryttere fra 7 klubber. SCK alene med 12 ryttere.

Ved de Syd- og Sønderjyske Mesterskaber gik guldet til Lars-Bo Marcussen, junior, Carina Emmler, mellemste piger og Merete Andersen, yngste piger. Bronze til Henrik Olesen, junior, Michael Andersen, ungdom. Niels Bo Vinther nr. 4 i ungdom. Hos ældste drenge blev det til sølv til Kenneth Emmler og 4. plads til Klaus Quorp, medens Frank Quorp fik bronze i yngste drenge.

Nye aktive medlemmer: Charlotte Quorp, Brian Clausen og Jørgen Hartig.

Ved de Jyske Mesterskaber i Rødekro havde SCK 15 ryttere tilmeldt. Guld i yngste pige til Merete Andersen, Guld i mellemste pige til Carina Emmler og sølv til Arne Brændmose i Old Boys. Vore hjemlige løb og rekordkørsler blev afviklet uden komplikationer. Ved ”Mika Favør-løbet”, der blev afviklet i strålende sol, men med meget stærk blæst, havde vi 13 ryttere med. Igen indtog Merete Andersen førstepladsen i yngste piger, medens Carina Emmler i mellemste piger blev nr. 2. I Old Boys og yngste drenge placerede henholdsvis Arne Brændmose og Frans Quorp sig på en tredjeplads. I C-klassen punkterede Bent Iversen, men kørte trods dette handicap ind på en niendeplads, medens Henrik Olesen i junior lige slap ind i præmierækken som nr. 16.

Efter en travl sæson var det en dejlig fornemmelse, at kunne være med til at fejre klubbens 40 års fødselsdag. Den blev afholdt den 18. oktober på den ”Gamle Kro” i Gråsten. 40 medlemmer var mødt op, og satte sig til et veldækket bord. Indimellem blev der holdt taler og sunget, der i dagens anledning var forfattet af Karl Chr. Oehlers samt Marie og Karl Th. Andersen. Medens gæsterne slappede af med en kop mokka og en lille spids, uddelte formanden årets mange pokaler og præmier til dem der i årets løb havde været mest rappe i pedalerne.

Igen nye medlemmer: Trine Nielsen, Lars Højgaard og Jan Sørensen.

sck his 1980-2Dansk Cyklist Forbund oprettede en Sønderborg-afdeling den 27. november 1980. Som oplæg til en eventuel indførelse af motionscykling har SCK’s kontaktmand til DCF Ernst Holme Hansen haft de første møder med DCF. Efter forskellige møder partnerne imellem, er det påtænkte motionsløb man ville forsøge at få kørt i 1981 udsat til næste år.

”Faxe-talentløbene” der har ligget stille et stykke tid bliver nu genoptaget, idet den daværende formand for Rødekro Cykle Club, Ejnar Th. Petersen, ved ihærdig forhandling har fået dagbladet ”Vestkysten” til at gå ind for at overtage disse talentløb. De Syd- og Sønderjyske klubber kører de indledende løb, mens Rødekro Cykle Club afvikler finalerne. Talentløbene bliver udskudt til efteråret, eftersom dagbladene ikke udkommer på grund af strejke.

Ved de Jyske Mesterskaber, der kørtes i Hjørring, vandt Henrik Olesen guld i C-klassen, medens der i mellemste pigeklasse ikke var plads på skamlen til andre end de tre fra Sønderborg, guld til Merete Andersen, sølv til Carina Emmler og bronze til Charlotte Quorp. Bent Iversen i C-klassen og Lars-Bo Marcussen i junior kørte også præmier hjem. De sædvanlige interne løb blev godt afviklet, hvor vi fik et ”Sprinterløb” med som sæsonens sidste arrangement.

Den nye bro over Alssund skulle jo indvies efter alle kunstens regler. Her var vi med på to fronter bl.a. i det organisatoriske, hvor vi hjalp til med salg af bropas og stempling af samme. Så folk kunne få et bevis på, at de havde krydset broen til fods. Da broen efter indvielsen kun måtte anvendes til motoriseret færdsel, fik vi ideen med, at et ”Broløb” måtte kunne arrangeres som et ”Sprinterløb” for cykelryttere. Tilladelsen blev skaffet til veje, ligesom der blev sendt invitationer ud til de Sønderjyske klubber om at være med. Løbet blev afviklet lørdag den 17. oktober 1981. Distancen var kun på 3 km, så der blev kørt med 3 vendinger, altså to gange 1,5 km. Til dette specielle løb var det ”Sparekassen Bikuben”, der udsatte præmier til de tre bedst placerede i hver klasse. Præmierne bestod af keramikfade med motiv af ”Alssund” og de ”to broer”, og som var fremstillet af Emil Ruge, Dybbøl Banke. De, der var heldige at vinde dette klenodie, blev således også ejer af et, skal vi kalde det historisk bevis på, at have været mellem de cyklister der for første gang har passeret Alssundbroen. Ikke eneste gang, idet PostDanmark Rundt har passeret Alssundbroen på en etape fra Nordborg til Haderslev.

1982 Charlotte Quorp (t.v.) og Grete Møller.
1982 Charlotte Quorp (t.v.) og Grete Møller.

Eftersom det omtalte broløb først skulle foregå midt i oktober, fik vi afviklet vor årlige klubfest lørdag den 26. september i SFS-Hallens Cafeteria. Klubbens kontaktmand i Bikuben Steen Kofoed Nielsen og fru Irene, havde venligst efterkommet vores invitation om at deltage. Efter formandens velkomst gik alle i gang med at nyde den veltillavede anretning. Festdeltagerne forstod at vurdere kvaliteten. At mange lever efter mottoet ”Spis brød til” viser den kendsgerning, at der her, i gennemsnit pr. person blev sat 14 halve skiver til livs. Dette er 6 skiver over, hvad man normalt regner med. Faktisk måtte værten af sted efter 2 ekstra rugbrød. Værre havde det dog været, hvis det, der skulle ovenpå brødet var sluppet op. For så kunne værten have konstateret, at mennesket ikke lever af brød alene. I samme moment er der en episode, der ringer mig (Jørgen Rudolf Hansen) i hu, hvor det gjaldt om at få sulten stillet. Det var den tid, hvor der efter løb blev serveret middag. For at man kan sætte sig ind i følgende episode: Selve løbet var sat til kl. 8.00, men blev udsat i 2 timer. Vejret var noget af det værste, man kunne tænke sig. På de sidste små omgange i A- og B-klasserne skulle der forceres et stykke vej, som ikke var asfalteret, altså en ren bivej (ca. 3 km. pr. omgang). Ved tilbagekomsten til omklædningsstedet gik rytterne i bad med cykeltøjet på og tog endda raceren med. Skolens pedel fik dog ret hurtigt den trafik stoppet. Efter endt omklædning mødtes alle på restaurant ”Brejggården”, hvor der blev serveret en Dansk Bøf i overstørrelse samt sauce og kartofler ad libitum med det forbehold, at der kun var én bøf pr. mand. Kartofler og sauce blev sat på bordet, men hu hej vilde dyr. Det var sultne sjæle, der mødtes her, fandt man hurtigt ud af. Rytterne delte simpelthen kartoffelskålens indhold mellem sig og sidemanden, og samme procedure blev anvendt med sauceskålens indhold. Værten havde dog været forudseende, især da han blev klar over, at man efterhånden var kommet 3 timer bagud i tidsplanen. Værtens forudseenhed var dog lige ved at tage pippet fra ham alligevel. Der var bestilt middag til 70 personer, værten klargjorde 110, og med de 20 portioner over fra restaurantens gæster, samt de 30 portioner der var gjort klar til en aftenbestilling. Der blev vist nok også skåret nogle franskbrød op, til at få sauceresterne fjernet fra tallerknerne. Men tilbage til klubfesten. Sunget blev der også, idet Ulla Quorp og Bent Westergaard Hansen i dagens anledning hver havde digtet en sang. Inden Karls Big Band spillede op til dans, blev der uddelt 34 præmier og pokaler. Én af pokalerne blev vist særlig opmærksomhed nemlig ”Rønhave-pokalen”, der var skænket SCK på sin 1 års fødselsdag af den daværende formand A. Andersen med den klausul, at der blev givet et forspring efter kvalifikationer, og for at få pokalen med hjem skulle den vindes 3 gange eller 4 gange i alt. I den lige afsluttede sæson, lykkedes det Lars-Bo Marcussen at få pokalen til ejendom. 40 års kamp, der ofte betød gråd og tænders gnidsel var endt. Der kunne endda skrives nogle spalter om ryttere, der tit og ofte gik over gevind, nogle før starten, andre efter løbets afslutning For at undgå for megen taktiklægning, blev forspringene først offentliggjort umiddelbart inden starten og samtidig blev der meddelt, at enhver form for protest ville være uden virkning. Lars-Bo Marcussens nyerhvervede ejendom blev målt i øl, og med skum kunne pokalen rumme 7 Faxe-fad. Indholdet blev efter tur konsumeret af de i sæsonen implicerede parter.

Nye aktive ryttere: Jesper Schack, Henning Huess, Bent Iversen jr., Ole Pedersen og Leslie Iversen.

Året vi nu går ind i, tegner til at blive et 1982 med nye tiltag og udfordringer. Dansk Cyklist Forbunds Sønderborg afdeling og SCK har indledt et samarbejde for at få et motionsløb. Man kan løfte sløret med følgende oplysninger: Datoen bliver fastsat til den 13. juni 1982, der bliver 2 ruter og 2 startsteder (SFS-hallens P-plads i Spang og Centra Markeds P-plads i Guderup). Sparekassen Sønderjylland, dagbladet Vestkysten og Guderup Cykelforretning er sponsorer. Sidstnævnte udsætter en ny cykel som præmie og sammen med Vollerup 2-Hjuls Center gives andre præmier. Disse fordeles ved lodtrækning blandt de startende. Ligeledes indledes 1982 med at Sparekassen Bikuben og SCK har aftalt ny sponsorkontrakt vedrørende klubtrøjer. Samtidig er der indgået sponsoraftale med VVS Trading, Sønderborg om reklame på cykelbukserne.

Ved indvielsen af den nye Lystbådehavn var SCK indbudt til at medvirke. Der var lagt op til, at vi skulle foranstalte et ”Vandcykelløb”. Forarbejdet var gjort, men desværre drillede vejret med en kraftig blæst, der satte så meget i oprør, at det var umuligt at sætte cyklerne i vandet.

Vort nye tiltag ”Alsingerløbet” havde sin debut søndag den 13. juni 1982. Men desværre blev det ikke den succes, man havde forventet. Her var det også vejret, der ikke var med os. Selve arrangementet klappede i den mindste detalje. Ca. 70 deltagere vovede sig ud og selvfølgelig er vi efter dette klar over, at der er noget som skal rettes til næste år.

sck his 1980-4En glad nyhed blev det også til, idet Merete Andersen blev Dansk Mester efter suveræn kørsel ved Landsstævnet i Svendborg. Ved Jysk Mesterskab for alle klasser i Vejen bliver Merete Andersen igen vinder i mellemste piger, mens Jan Sørensen, der på det sidste havde vist lovende kørsel, kører en sølvmedalje hjem i Ungdom 2 (15 år).

For SCK kommer der en glædelig meddelelse fra kommunen. SCK sammen med Sønderborg Handicap Idræt, Sønderborg Orienterings Klub og den lokale Borgerforening i Vollerup og Spang får stillet Huholt Skole til rådighed. Det er en hel omvæltning at få tildelt et fast tilholdssted, idet vi indtil nu har måttet nøjes med et enkelt lille lokale på Sønderborghus én gang ugentligt. På Huholt Skole er der oven i købet mulighed for mere albuerum, idet der er en lille gymnastiksal med bad, omklædningsrum samt rekvisitter til rådighed. Dette gode er fastsat til at begynde den 1. januar 1983.

De ordinære interne løb afvikles planmæssigt, ligesom rytterne udviser stor rejselyst til de udenbys løb.

Om den nye sæson kan konstateres, at VVS Trading ikke er sponser mere. Derfor kontaktes en del firmaer. Ellers bliver 1983 indledt med at Sparekassen Bikuben er vært ved en komsammenaften, hvor man havde inviteret den kendte Herning-rytter Verner Blaudzun til at fortælle om sine træningsmetoder og karriere. Efter dette foredrag var Bikuben vært ved et traktement af landgangsbrød samt øl og vand. Der sluttes af med at Verner Blaudzun viste en film, som han havde optaget under sin deltagelse ved OL i Moskva 1980. Verner Blaudzun, der er født i Sønderborg, sluttede sit foredrag med at spørge sig selv: Om han var blevet en stor rytter fordi han var Verner Blaudzun eller fordi han flyttede fra Sønderborg til Herning. Spørgsmålet forblev ubesvaret. Jørn Nielsen slutter sit referat fra den aften med: Du har muligheden for at bevise, at det er muligt også at skabe topryttere i Sønderborg. Husk blot resultater skaber ved træning og ikke på sofaen.

Vestkystens Talentløb har i år 24 unge mennesker til start. Radio Toft gadeløbet bliver afviklet som planlagt med førstepræmie til Lars-Bo Marcussen i senior-klassen, Arne Brændmose i Old-Boys og Grete Møller i Dame-klassen.

Alsingerløbet 1983 gav SCK og Dansk Cyklist Forbund en velfortjent oprejsning idet der blev sendt 184 motionister af sted på de tre ruter på henholdsvis 18, 36 og 75 km. De tre sponsorer Sparekassen Sønderjylland, Guderup Cykelforretning og Jydske Tidende er vi stor tak skyldig, og håber på fortsat støtte i årene fremover.

For første gang i SCK’s historie deltager vi med et juniorhold i Jysk Mesterskab. 70 km. holdløb og der var med spænding man tager den lange tur til Mors. Det er Michael Andersen, Jesper Schack, Bo Olesen og Klaus Quorp der skal køre for SCK. Vort hold placerede sig som nr. 7, hvortil det dog må tilføjes, at vi kun fuldførte med 3 ryttere.

Det samme gentog sig ved Danmark Mesterskaberne. Merete Andersen i ældste pige-klassen blev udtaget til at repræsentere Danmark ved det svenske 6-dagesløb og klarede sig hæderligt.

Ved det Jyske Mesterskab i Kolding blev medaljehøsten på linje med de sidste års placeringer. Grete Møller i dame-klassen og Merete Andersen, mellemste pige, kørte guldet hjem mens Charlotte Quorp, ældste pige, måtte nøjes med sølv. Bronze blev det til i B-klassen ved Lars-Bo Marcussen.