Indledning.

Æresformand for Sønderborg Cykle Klub Jørgen Rudolf Hansen.
Æresformand for Sønderborg Cykle Klub Jørgen Rudolf Hansen.

Velkommen til Sønderborg Cykle Klubs historie.

Den ældste del af historiebeskrivelsen (1940 – 1989) er fra et jubilæumsskrift, som blev udfærdiget i forbindelse med Sønderborg Cykle Klubs 50 års jubilæum i 1990. Dette skrift blev udfærdiget af Kirsten og Bent Gregersen i samarbejde med Æresformand for Sønderborg Cykle Klub Jørgen Rudolf Hansen.

Historiebeskrivelsen fra 1987 – 2003 er en beskrivelse af årenes gang i Sønderborg Cykle Klub suppleret med udvalgte artikler fra klubbladet SCK-Nyt/SCK-Cykling.

Historiebeskrivelsen fra 2004 og fremefter er kun beskrivelse af hvad der er sket i Sønderborg Cykle Klub det enkelte år.

God læselyst.