1984 – 1989

Op til sæson 1984 er der en del unge, der har fået lyst til at prøve kræfter med en sportsgren, der i det store og hele beror på enkelt-mandspræsta-tioner. Disse er Gert Nissen, Kenneth Hansen, Bjarne Caspersen, Henning Christensen, Thomas Hansen, Henning Seelk, Heinz Kohl, Christian Rotzler, Kenn Rosenberg, Frede Graversen, Jens A. Christensen, Helge Krogh, Arne Simonsen, Frank Nissen, Kenn Lauritzen, Kim Lykke Sørensen, Viggo Hansen, Gert Sørensen, Ole Mikkelsen, Stefan Rotzler, Bo René Pedersen, Viggo Clausen, Tom Søndergaard, Bent Thomsen og Lars Gregersen.

Årets første bestyrelsesmøde gav yderligere optimisme, idet formanden kunne meddele , at sponsorkontrakten med Bikuben for det kommende år er faldet på plads. På næste bestyrelsesmøde kunne formanden meddele, at nu var også cyklebenklæderne på kontrakt, idet der var truffet aftale med Spies Vest i Billund. Samme selskab overtager også det årlige åbne landevejsløb, der nu kører under navnet Spies Vest løbet.

sck his 1984-1Den 8. april indledes sæsonen i Skive. Det bliver en lang og for mange en travl og trættende sæsom, det være sig for både ryttere og ledere. Der er stor tilslutning til løbene, mellem 15 og 20 ryttere fra SCK er ikke nogen sjældenhed.

De Jyske Mesterskaber kørtes i Århus og som en ekstra gulerod var der faktisk mere at køre om end ellers. Spies Vest havde udsat en rejse til enhver af SCK-rytterne, der hjemførte et officielt mesterskab. I ældste piger var der guldmedalje til Merete Andersen, og det var hendes femte Jyske Mesterskab i træk. I dame A-klassen kørte Grete Møller sig ind på en tredjeplads (bronze). Kim Lykke Sørensen var tæt på medalje, idet han i C-klassen blev nr. 4.

Motionisterne får fra den 1. maj lejlighed til at fortræne til Alsingerløbet 1984. Selve motionsløbet og træning startes fra SFS-hallen. Ruternes længder blev henholdsvis 18, 36 og 100 km.

De Syd og Sønderjyske Mesterskaber kørtes med SCK som arrangør, med start og mål i Kirke Hørup. Sparekassen Sønderjylland er sponsor. Medaljehøsten for vore ryttere: Guld til Grete Møller i Dame A-klassen, samme placering til Merete Andersen i ældste pige-klassen, og hvor Merete Andersen yder samme præstation ved Jysk Mesterskab. Det er femte gang hun bliver Sønderjysk Mester i træk. Præmier i begynderklassen: i begynderklassen Heinz Kohl (guld), Gert Nissen (bronze) og Henning Seelk nr. 4. I Old Boys klassen er det Bent Iversen sen. Og Arne Brændmose der fik henholdsvis sølv og bronze, og sluttelig er der en 4. plads til Ole Mikkelsen i ældste drenge-klassen.

Gadeløbet, hvor Radio Toft er sponsor, blev afviklet med 77 ryttere til start, men desværre for SCK var det de udenbys ryttere, der løb med de fleste præmier. Kun Grete Møller og Arne Brændmose klarede at blive nr. 1, Lars-Bo Marcussen nr. 2, Heinz Kohl og Henning Seelk sem nr. 3 og 4 samt Ole Mikkelsen som nr. 5 i hver deres klasser.

Tour de Als. Bent Westergaard (t.v.) i front.
Tour de Als. Bent Westergaard (t.v.) i front.

Spies Vest løbet afvikles under en skyfri himmel men med blæst. Vore egne ryttere havde sat sig op til dette løb, idet halvdelen af de startende SCK-ryttere fik præmie. I begynderklassen var der en forrygende spurt, hvor Heinz Kohl blev slået på stregen med Henning Seelk som nr. 3 og Gert Nissen som nr. 7. Arne Brændmose og Bent Iversen sen. Blev henholdsvis nr. 12 og 13 i Old Boys klassen. Michael Andersen fik i C-klassen en placering som nr. 10 og lillesøsteren Merete Andersen vandt dame B-klassen.

I årets Alsingerløb blev det til i alt 255 startende, hvilket var en stigning på 71 rytterefra året i forvejen. De der havde meldt sig som hjælpere fik en varmdag ud af det. Der var et strålende solskin hele dagen, hvilket bevirkede at mange kom til at ligne en kogt krebs.

På den årlige ordinære generalforsamling, der fandt sted den 29. oktober i Humlehøjhallens Cafeteria, var der mødt 34 medlemmer. Formanden Jørgen Rudolf Hansen takkede af efter 31 år som formand for SCK. Det var faktisk 1 år for tidligt, men Jørgen Rudolf Hansen havde nogle sygdomsproblemer, der gjorde det, at han ikke følte sig så mobil, som han kunne ønske. Til ny formand valgtes: Bent Werstergaard Hansen. Karl Th. Andersen, der var på valg, ønskede ikke at fortsætte som kasserer, men dog gerne i bestyrelsen. Jørgen Rudolf Hansen indvilligede i at overtage jobbet som kasserer, set ud fra den betragtning, at der her kunne blive tale om hjemmearbejde.

De interne arrangementer blev alle gennemført, med fest og den sædvanlige store præmieuddeling ved sæsonens afslutning. Licensrytterne nåede i år op et antal af 26.

Merete Andersen.
Merete Andersen.

1985 indledes med en ekstraordinær generalforsamling den 28. januar, hvor medlemmerne tog stilling til køb af en klubbus. Et længe næret ønske om køb af en bus, og derved få løst et evigt tilbagevendende kørselsproblem. Efter en længere diskussion vedtages buskøbet samt at Bikuben tages med på råd. Der vedtages samtidig at sidste års kørselsordning skal fortsætte.

Indledningsløbet i Vejen havde 15 deltagere fra SCK. Det blev til 3 vindere fra SCK, nemlig: Bent Iversen jr. I juniorklassen, Bent Thomsen i begynderklassen og Tom Søndergaard (ældste drenge), der faktisk vandt 2 gange i det samme løb, idet kontrollen ved vendepunktet glemte at vende de 16 deltagere i denne klasse. Det blev så til omstart, som dog havde samme vinder. I ungdoms-klassen blev Ole Mikkelsen nr. 2, og samme placering blev det til Bent Iversen sen. I Old Boys klassen.

Ved det årlige løb i Rødekro, var det begynderrytterne Kenn Rosenberg (1), Gert Nissen (2) og Lars Hansen (3) der indtog sejrsskamlen. Her var der i alt mødt 17 SCK ryttere til start. Bent Thomsen fik præmie for en placering som nr. 12 i samme klasse. I C-klassen blev Heinz Kohl nr. 2 foran Kim Lykke Sørensen (5). I ældste drenge-klassen var Tom Søndergaard hurtigere end Stefan Rotzler, idet de henholdsvis blev nr. 9 og 10.

Bestyrelsen har i møder med forskellige udvalg fået de foreliggende problemer sat på plads. Radio Toft gadeløbet bliver fastsat til afholdelse i Gråsten den 24. juni kl. 18.30, eftersom den sædvanlige rute i Sønderborg ikke kan benyttes pga. det nye hotelbyggeri. Ved bestyrelsesmødet den 15. maj kan formanden melde alt klar, idet ruten er godkendt af politiet. Også klarmelding fra motionisterne angående Tour de Als og Alsingerløbet.

Ved de Jyske Mesterskaber i Ålborg den 20. juni 1986 blev det til en bronzemedalje i C-klassen til Heinz Kohl med Jesper Schack og Kim Lykke Sørensen lige efter som nr. 4 og nr. 5. I begynder-klassen blev det til sølvmedalje til Christian Rotzler og her blev Frede Graversen nr. 8. Bent Iversen jr. Får ligeledes en præmie som nr. 8 i junior-klassen og Tom Søndergaard i ældste drenge-klassen som nr. 9.

Ved de Syd- og Sønderjyske Mesterskaber i Bov blev det til 4 guldmedaljer, henholdsvis til Tom Søndergaard i ældste drenge-klassen, Tom Hansen i begynder-klassen, Bent Iversen jr. I junior-klassen og Jesper Schack i C-klassen. Kim Lykke Sørensen fik sølv, Henrik Hansen i ungdom 2-klassen og Christian Rotzler i begynder-klassen fik begge bronze.

1985 SCK rytternes træningslejr på Mallorca.
1985 SCK rytternes træningslejr på Mallorca.

Klubbens formand Bent Westergaard Hansen, der blev valgt til denne post på den ordinære generalforsamling den 29. oktober 1984, meddelte bestyrelsen, at han af personlige og familiære årsager ønsker at nedlægge sit hverv som formand for SCK. Bestyrelsen tager hans beslutning til efterretning. Formandshvervet overtages af næstformand Karl Th. Andersen. Ved den efterfølgende generalforsamling den 28. oktober 1985 vælges Karl Th. Andersen til formand.

Den nye sæson begyndte med noget helt nyt, nemlig en Mallorca tur, der var en kombineret træningstur for de aktive cykelryttere og motionister samt for de medlemmer, der kunne tænke sig en slappe af uge. Der var pr. 1. januar tilmeldt 46 personer, der ved en opsparingsordning i klubben, har samlet det nødvendige beløb sammen. For de medlemmer, der skulle have deres cykler med, var der en del problemer, idet vi fra SCK’s side havde truffet aftale om medtransport af 30-35 cykler. Conair ville ”kun” tillade 15 cykler. Alle brikker faldt dog på plads inden afgang, som foregik fra Billund, fredag den 28. februar 1986 kl. 14.00. Det var 51 glade og forventningsfulde personer, der havde sat kursen mod Mallorca. Efter hjemkomsten var alle glade og tilfredse. Ligesom flere var indstillet på en senere gentagelse. Det så ud til, at det allerede kunne ske om et års tid igen, idet opsparingsordningen fra nu af igen kunne foregå på klubaftener på Huholt Skole hver mandag kl. 19.00.

Merete Andersen, WM i Frankrig
Merete Andersen, WM i Frankrig

Den 5. august 1989 opnåede Frank Nissen guld ved De Danske Motionsmesterskaber i klassen mænd under 40 år. Hertil kom en bronzemedalje i holdkørsel til Frede Graversen, Jens Lausten Hansen, Poul Erik Derlich og Ervin Hansen. Motionsløbet havde en distance på 30 km.

Foreløbig slutter beretningen om SCK’s historie her. Håbet er at medlemmer, både nuværende og tidligere, vil være behjælpelig med at vi kan videreføre det store arbejde Kirsten og Bent Gregersen i samarbejde med Jørgen Rudolf Hansen iværksatte i forbindelse med SCK’s 50 års jubilæum. Konstateringen af kavalkaden må være at efter en svag start i 1940, har SCK efterhånden udviklet sig til en klub der regnes med. Ikke kun sportsligt, men også samfundsvenligt, idet et utal af ledere har udført et ulønnet arbejde, for på den ene eller anden måde at være medvirkende til at give den ungdom, vi trods alt skal bygge videre på, et sundt og stærkt fundament. Så kom frem med historier, oplevelser og andet I synes berettiger til at blive nævnt om årene 1990 til 2008. Ingen siger, at fortsættelsen behøver at være i samme ånd som beretningen af de første 50 år.