Indkaldelse til generalforsamling

image_pdfimage_print

Hermed indkaldes der til den ordinære generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub.

Generalforsamlingen vil finde sted mandag den 27. februar 2017 kl. 18.00 hos Skansen, Aabenraavej 25, 6400 Sønderborg.

(bemærk nyt sted og tidspunkt end tidligere)

Dagsorden er som følger:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Beretning fra eventuelle udvalg
4. Kasserers fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse
5. Behandling af indkommende forslag
6. Fastsættelse af kontingent og betalingsform
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
8. Valg af rytterrepræsentant
9. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant
10. Valg af evt. udvalg
11. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, fremsendes skriftlig til formanden senest 8 dage inden generalforsamlingen afholdes. Forslag til vedtægtsændringer kan kun fremsættes til den ordinære generalforsamling, og skal være formanden i hænde senest 1. januar. Ændringsforslaget fremsendes skriftlig f.eks. gennem hjemmesiden til medlemmerne sammen med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.

Efter generalforsamlingen vil der være pokaloverrækkelse og lettere bespisning samt der kan diskuteres andre forhold som ikke direkte hører til under generalforsamlingen

Af hensyn til bespisningen er tilmelding til generalforsamlingen nødvendig.

Tilmelding på ntjohannsen@gmail.com

Arrangementet forventes afsluttet ved 20-tiden.

Træningslejr Horsens for børn og unge

image_pdfimage_print

Igen i år arrangerer Horsens Amatør Cykleklub den traditionsrige træningslejr inden sæsonstarten.

Træningslejren arrangeres fra 10. – 12. marts og er for U11 til U17 ryttere af både hun- og hankøn.

Her kan man læse mere om træningslejren og programmet. Har man spørgsmål så kontakt drenge/pige/unge-træneren Jørn Nielsen. Tilmeldingen er også til Jørn Nielsen på julemose@gmail.com senest den 23. februar.

Hjælpere søges

image_pdfimage_print

For at Sønderborg Cykle Klub kan opretholde sit aktivitetsniveau og sociale styrke, er det nødvendigt at alle hjælper med til at arrangementer kan gennemføres.

Der er udarbejdet en aktivitetskalender for 2017, der kan ses i højre spalte.

I dette link kan der ses hvortil og ca. hvor mange hjælpere der skal bruges.

Meld jer gerne som hjælpere til så mange arrangementer som muligt. Målet er at ingen hjælper mere end 2 gange i løbet af året (landevejsløbet ikke medregnet).

Tilbagemelding kan ske til jenslausten@msn.com (helst inden den 15. februar).

Close
Støt Sønderborg Cykle Klub
Like os på facebook
Social PopUP by SumoMe