Lidt opmærksomhed kræves af rytterne

image_pdfimage_print

-DCU har udviklet en app der kan bruges til tilmelding, se proporsitioner, resultater, rundetider mm. Den er stadig under udvikling så for tiden ikke på dansk. Senere kan dansk-version hentes via kontrolpanel (øverste venstre hjørne) og Settings / Change language. Den virker både til iOS og Andrioid og findes via Play butikken.

– Husk at sørg for at jeres chip stadig er gyldig (gælder abonementet stadig).

– Alle rytter skal sikre de har det/de rette licenser fx også MTB hvis man finder ud af man vil køre et MTB-løb. Yderligere licenser koster ikke ekstra og tegnes via ens rytterprofil på http://medlem.cyklingdanmark.dk/

Continue reading… →

Generalforsamling afholdt

image_pdfimage_print

Her til aften afholdt Sønderborg Cykle Klub deres årlige generalforsamling med deltagelse af cirka 20 medlemmer. Generalforsamlingen blev afholdt i god ro og orden, med god debat under eventuelt. Der var genvalg til de bestyrelsesmedlemmer. som var på valg. Økonomien i klubben ser stadig fin ud.

Efter generalforsamlingen var klubben vært for en lettere bespisning inden aftenen blev afsluttet med pokaloverrækkelse til rytterne for deres præstationer i 2016.

Referat af generalforsamlingen kan læses her

Indledningsløb – Haderslev

image_pdfimage_print

Proporsitioner til indledningsløbet i Haderslev den 1. april kan læses her

Tilmelding til Kis Hansen, stenderup24@gmail.com, senest den 24. marts.

Husk at skriv dit rygnummer og hvilken klasse du køre i.

Generalforsamling 2017

image_pdfimage_print

Husk at tilmelde jer til generalforsamlingen af hensyn til forplejningen. Tilmelding til Tonni Johannsen, ntjohannsen@gmail.com

Generalforsamlingen foregår mandag den 27. februar i Skansen, Skyboksen, kl 18.00. Spørg evt. i cafeteriet.

Indkaldelse til generalforsamling

image_pdfimage_print

Hermed indkaldes der til den ordinære generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub.

Generalforsamlingen vil finde sted mandag den 27. februar 2017 kl. 18.00 hos Skansen, Aabenraavej 25, 6400 Sønderborg.

(bemærk nyt sted og tidspunkt end tidligere)

Dagsorden er som følger:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Beretning fra eventuelle udvalg
4. Kasserers fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse
5. Behandling af indkommende forslag
6. Fastsættelse af kontingent og betalingsform
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
8. Valg af rytterrepræsentant
9. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant
10. Valg af evt. udvalg
11. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, fremsendes skriftlig til formanden senest 8 dage inden generalforsamlingen afholdes. Forslag til vedtægtsændringer kan kun fremsættes til den ordinære generalforsamling, og skal være formanden i hænde senest 1. januar. Ændringsforslaget fremsendes skriftlig f.eks. gennem hjemmesiden til medlemmerne sammen med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.

Efter generalforsamlingen vil der være pokaloverrækkelse og lettere bespisning samt der kan diskuteres andre forhold som ikke direkte hører til under generalforsamlingen

Af hensyn til bespisningen er tilmelding til generalforsamlingen nødvendig.

Tilmelding på ntjohannsen@gmail.com

Arrangementet forventes afsluttet ved 20-tiden.

Close
Støt Sønderborg Cykle Klub
Like os på facebook
Social PopUP by SumoMe