Indkaldes til ordinær generalforsamling

Torsdag den 23. februar 2023 kl. 19.00 i Skansen Dagsorden er ifølge vedtægter: Hvis I har forslag, som i ønsker behandlet til generalforsamlingen skal dette fremsendes til formanden senest den 16. februar 2023 På valg er: Kasserer:                                       Karsten Andersen Bestyrelsesmedlem:                 Klaus Haaning                                                        Sigurgrimur Jonsson                                                        Thomas Lyneborg I øvrigt kan vi gøre opmærksom på …

Generalforsamling 2021

Der indkaldes til generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub torsdag d. 17. juni 2021 kl. 19:00 i Skansen. Her vil det bl.a. være muligt at sætte sit præg på den fremtidige udvikling af klubben og stille op til bestyrelsen – så kom og vær med til en hyggelig aften!