Indkaldes til ordinær generalforsamling

Torsdag den 23. februar 2023 kl. 19.00 i Skansen

Dagsorden er ifølge vedtægter:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Beretning fra eventuelle udvalg
  4. Kasserers fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Fastsættelse af kontingent og betalingsform
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
  8. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant
  9. Valg til evt. udvalg
  10. Eventuelt.

Hvis I har forslag, som i ønsker behandlet til generalforsamlingen skal dette fremsendes til formanden senest den 16. februar 2023

På valg er:

Kasserer:                                       Karsten Andersen

Bestyrelsesmedlem:                 Klaus Haaning

                                                       Sigurgrimur Jonsson

                                                       Thomas Lyneborg

I øvrigt kan vi gøre opmærksom på at det stadig er muligt at tilmelde sig til Fitness Syd i 2023 for 750 kr. for hele året.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for Sønderborg Cykle Klub