Generalforsamling den 28. februar 2011

Mandag den 28. februar gennemførte Sønderborg Cykle Klub den årlige generalforsamling…..

Det var glædeligt at se det store fremmøde denne aften og specielt glædeligt der var så mange fremmødte ryttere.

Selve generalforsamlingen blev gennemført i god ro og orden under god styring fra dirigent Karsten Andersen. Alle punkter på dagsordenen blev gennemført med få spørgsmål. Eneste deciderede nyhed er at der til bestyrelsen blev der valgt to nye medlemmer: Kis Hansen og Henrik Fenneberg. Når referatet fra generalforsamlingen er blevet udfærdiget vil det være at læse under “Klub info”

Efter generalforsamlingen var der så pokaluddeling for 2010 præstationer.

Aftenen blev afsluttet med sandwichspisning hvorunder der blev diskuteret lidt angående den kommende tids træning.

Pokalvindere 2010 (fra venstre): Lars-Bo Marcussen, Morten Hugener Nielsen, Amalie Watt Sundstrup, Rasmus Kolmos Schmidt og Jens Lausten Hansen (fraværende Frank Nissen og Tom Bøttger).
Pokalvindere 2010 (fra venstre): Lars-Bo Marcussen, Morten Hugener Nielsen, Amalie Watt Sundstrup, Rasmus Kolmos Schmidt og Jens Lausten Hansen (fraværende Frank Nissen og Tom Bøttger).