Tom Bøttger nr. 3 i Nyborg

Den 17. august hjemkørte Tom Bøttger en 3. plads i Danske Bank Løbet. Læs mere om dette løb under løbsreferater i venstre spalte.