Træningslejr fra fredag den 11. marts – 13. marts.

Det er blevet besluttet, at der i år skal forsøges at gøre mere ud af Sønderborg Cykle Klubs træningslejr end de tidligere år.

Så i år vil der bliver forsøgt med en træningslejr, der inkluderer overnatning.

For at finde ud af om vi skal forsøge at afholde en på Løjt land, i Gråsten eller bare skal have den traditionelle i Kirke Hørup bedes de ryttere der vil og kan deltage tilmelde sig til Tonni Johannsen på ntjohannsen@gmail.com senest den 20. januar.

Ud fra deltagerantallet vil der så tages stilling til hvor træningslejren afholdes.

Holdes den udenbys er det planen at U17 ryttere og ældre cykler til overnatningsstedet om fredagen og retur om søndagen. Ellers vil træningslejren bestå af 2 træninger om lørdagen og en enkelt træning om søndagen inden der cykles hjem. Der vil blive arrangeret forplejning hele weekenden.

Pris for deltagelse vil blive annonceret senere idet den afhænger af deltagerantallet og hvor den afholdes.

Denne indbydelse er også sendt til de andre syd og sønderjyske klubber.