Indkaldelse til generalforsamling


Hermed indkaldes der til den ordinære generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub.

Generalforsamlingen vil finde sted onsdag den 28. februar 2018 kl. 19.00 hos Skansen (Skyboksen, spørg evt. i cafeteriet), Aabenraavej 25, 6400 Sønderborg .

Dagsorden er som følger:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Beretning fra eventuelle udvalg
4. Kasserers fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse
5. Behandling af indkommende forslag
6. Fastsættelse af kontingent og betalingsform
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
8. Valg af rytterrepræsentant
9. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant
10. Valg af evt. udvalg
11. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, fremsendes skriftlig til formanden senest 8 dage inden generalforsamlingen afholdes. Forslag til vedtægtsændringer kan kun fremsættes til den ordinære generalforsamling, og skal være formanden i hænde senest 1. januar. Ændringsforslaget fremsendes skriftlig f.eks. gennem hjemmesiden til medlemmerne sammen med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.

Bestyrelsesmedlemmer der er på valg modtager alle genvalg og det samme gør rytterrepræsentanten, Thomas Jepsen.

Efter generalforsamlingen vil der være pokaloverrækkelse og lettere bespisning samt der kan diskuteres andre forhold som ikke direkte hører til under generalforsamlingen

Af hensyn til bespisningen er tilmelding til generalforsamlingen nødvendig.

Tilmelding på ntjohannsen@gmail.com

Arrangementet forventes afsluttet ved 20.45-tiden.