Analyse af udmeldelser

DCU og DGI ønsker at tidligere medlemmer af cykleklubber udfylder nedenstående spørgeskema, for at blive klogere på hvorfor man har meldt sig ud af en cykleklub. Følgende tekst er fra DCU (svarfristen er den 15. maj 2018):

“Har du meldt dig ud af en cykelklub inden for de seneste tre år, håber vi, at du vil hjælpe med at svare på nogle spørgsmål – for
Danmarks Idrætsforbunds Analyseafdeling og Bevæg dig for livet Cykling er i gang med at undersøge tidligere medlemmers bevæggrunde for at melde sig ud af klubber.

Selvom vi oplever medlemsfremgang i Danmarks Cykle Unions klubber, er der hvert år nogle, som melder sig ud af deres cykelklub, og med undersøgelsen søger vi at opnå konkret viden om, hvorfor medlemmer forlader cykelsporten og/eller den enkelte cykelklub.

Undersøgelsen skal også belyse, hvilke konkrete initiativer og tilbud der skal udvikles, for at medlemmer bliver i klubberne – gerne gennem hele livet – og hvilke tiltag der skal igangsættes, for at tidligere medlemmer måske kan finde vej tilbage til sporten i en cykelklub.

Vi håber derfor, at du vil være behjælpelig med at svare på en nogle spørgsmål via dette link – det tager kun kort tid:
https://survey.enalyzer.com/?pid=g3t2p6ku

Dine svar vil være 100% anonyme – din tidligere klub får IKKE adgang til din besvarelse – og dine svar er meget værdifulde ift. udviklingen af danske cykelklubber og cykelsporten generelt.

Tak for hjælpen!”