Formandskifte

Jens Lausten Hansen har meddelt at han stopper som formand i SCK med øjeblikkelig virkning. Jens stopper af private årsager.

Bestyrelsen i SCK vil gerne takke Jens for hans store indsats i SCK, både som bestyrelsesmedlem og især som formand.

Det betyder også at vores suppleant Morten Malmqvist træder ind i bestyrelsen og Jesper Schack overtager formandsposten.

Vi håber på fortsat opbakning til bestyrelsens arbejde.

På bestyrelsens vegne

Jesper Schack