Generalforsamling den 5. marts.

Mandag den 5. marts gennemførte Sønderborg Cykle Klub den årlige generalforsamling…..

Igen i år var det glædeligt at se så mange medlemmer møde op og at især mange af de unge medlemmer mødte op og gav deres mening til kende. Ialt mødte der 1/3 af klubbens medlemmer op til generalforsam-lingen.

Der blev studeret pokaler.
Der blev studeret pokaler.

Generalforsamlingen blev gennemført under kyndig ledelse af Karsten Andersen som dirigent. Den siddende bestyrelse blev udvidet med Klaus Haaning, således at bestyrelsen så nu er fuldtallig. Det punkt som tog længst tid var evt. hvor klubbens medlemmer kom ind på mange indgangsvinkler til hvordan klubben fremover kan udvikle sig. Et decideret referat fra generalforsamlingen vil senere kunne læses under ”Klub info”.

Efter generalforsamlingen var der kort informationer vedrørende sommerens fællestræning og hvordan den i hovedtræk kommer til at foregå mens der var sandwichspisning.

Aftenen sluttede af med pokaloverrækkelse for sidste års præstationer, hvor nogle nok alligevel blev lidt stolte af deres præstationer.

Lille mand med stor pokal, Tempo-rytteren Mads Fenneberg
Lille mand med stor pokal, Tempo-rytteren Mads Fenneberg