Trafik Official Uddanelse

Mange steder i landet oplever vi at cykelløb må aflyses på grund af at Politihjemmeværnet ikke har mulighed for at assistere ved vores arrangementer.

Derfor bliver det mere og mere vigtigt at klubberne selv kan stille med uddannede Trafik Official ved cykelløb. Sønderborg Cykle Klub kunne i år også godt kunne have brugt nogle uddannede Trafik Officials. Bemærk kurset er gratis for deltagerne.

Har du tid, lyst og lejlighed til at assistere ved cykelløb som Trafikofficial (hvilket Sønderborg Cykle klub håber du har)?

Så er der nu chance for at tage Trafikofficial uddannelsen!

Der afvikles to kurser i efteråret 2015.

 Vejle den 13. og 14. november 2015 (Tilmeldingsfrist: 2. november)

 Roskilde den 20. og 21. november 2015 (Tilmeldingsfrist 9. november)

Begge kurser starter fredag kl. 18.00 og slutter lørdag kl. 14.00 (cirka)

De to distrikter og Danmarks Cykle Union er gået sammen om at finansiere disse to kurser, så deltagelsen for jer er gratis.

For at vi kan tilbyde dette kursus uden deltagerbetaling, kræver det at din klub indsender en ansøgning til jeres hjemlige kommune om tilskud, og fremsender bevis for denne ansøgning til undertegnede. Evt. tilskud der vil blive modregnet, vil herefter tilfalde betaler, altså Distrikterne og DCU.

Udebliver du efter tilmelding vil din klub blive faktureret kr. 1.200,-.

Der er dog nogle krav til deltagerne, og de følger her:

Du skal være 21 år gammel

Du skal være i besiddelse af et kørekort

Du skal have gennemført dokumenteret førstehjælp inden for de seneste tre år. Dette kan også erhverves efterfølgende, men trafik officialsbeviset udstedes ikke før at du har førstehjælpsbevis

Du skal være medlem af en forening, organiseret under DIF

Deltagerantal og tilmelding:

Der er plads til 20 deltagere på hvert kursus, og tilmelding sker efter ”først til mølle” princippet!

Tilmelding til undertegnede:

DCU Udviklingskonsulent

Bent Skov

Mail: bent.skov@dcu-cykling.dk

Ved spørgsmål til ovenstående kan Bent Skov kontaktes på mobil: 20 16 53 58.

 

Sønderborg Cykle Klub betaler kørslen til Vejle. Tilmeld dig direkte hos Bent Skov og sæt Tonni Johannsen, ntjohannsen@gmail.com på som CC i mailen.