Dagsorden til generalforsamling

Som tidligere meldt ud indkalder Sønderborg Cykle Klub til ekstraordinær generalforsamling i Broager Sparekasse Skansen (Skyboksen) mandag den 6. maj kl. 19.00

Dagsorden til generalforsamlingen:

1) Valg af dirigent
2) Bestyrelsens syn på situationen pt samt fremover
3) Valg af nyt/nye bestyrelsesmedlemmer
4) Eventuelt

Til generalforsamlingen vil der blive serveret kaffe, vand samt kage.
Du/I bedes venligt tilmelde dig til Tonni Johannsen på ntjohannsen@gmail.com senest lørdag den 4. maj kl. 12.00

Vel mødt!
/ Bestyrelsen