Træningsruter til weekendtræning (ung. – sen).

For at undgå den evige snak om der til weekendtræningen skal køres på Als eller Sundeved vil der fremover blive trænet på en af de nedenstående ruter…..

For at optimere træningen med mindst mulig spildtid vil der fremover kun blive samlet op ved defekter (af over 1 minuts varighed) på udvalgte steder. Derfor er det rytterens pligt at have sat sig ind i hvordan der samles op. Efter hvert interval samles de ryttere som ikke er ramt af defekt. Så de første ryttere kører bagud i 3 min. Er der spørgsmål til nedenstående klares de inden træningen begynder. På denne måde kan det sikres at træningslængden bliver på 2 timer til 2 timer og 15 minutter målt fra klubhuset til man når Sønderborg igen. Ønsker man at træne mere står man selv for dette.

For at se rutens retning kør musen henover højdekurven i nedenstående links.

Rute 1 (Krusmølle) (ved defekt over 1 minuts varighed køres ruten i modsat retning. Der køres intervaller fra Øster Snogbæk til Varnæs, ved Krusmølle, ved Felstedskov-bakken og fra Varnæs til Blans).

Rute 2 (Broagerland) (Afhængig af vinden køres der med eller mod uret på Broagerland. Ved defekt over 1 minut samles der op ved at rytteren kører modsat rundt på ruten. Inden træningsstart informeres der om intervaller som foregår på Broagerland. Antallet af runder på Broager land afhænger af tiden. Så den enkelte rytter kan dreje fra når den ønskede træningstid er opnået.)

Rute 3 (Fynshav) (Bemærk der køres 2 runder ved Fynshav. Der er opsamling for defekter i Fynshav for dem som har haft defekt på vej til Fynshav. Er der defekt på ruten i Fynshav kører rytteren til Almsted for opsamling. Rytteren må selv vurdere om der her skal køres mod Tandslet eller Notmark. Der køres interval på rundstrækningen i Fynshav og fra Østerholm til Almsted eller Tandslet.)

Rute 4 (Kegnæs) (På Kegnæs kan det forekomme at der kun køres på den store vej til Sønderby og samme vej retur. Ved defekt på vej til Drejet køres der mod Sønderby ad den store vej. Ved defekt på Kegnæs og på vej til krydset Mommarkvej/Lysabildvej køres der mod dette kryds. Opsamling af ryttere med defekt sker ved krydset Mommarkvej/Kegnæsvej ved at rytterne kører mod Skovby. Det kan derfor forekomme at der herefter køres direkte mod Sønderborg. Intervalstrækninger: Kegnæs og Lysabild/krydset Mommarkvej/Kegnæsvej).

Oplysningerne ud for de enkelte ruter forefindes også under de enkelte ruter.

Fremover er det derfor ikke nødvendigt at ringe om fredagen hvor træningen går hen idet alle stilles lige ved at træningen starter og slutter i Sønderborg.