Generalforsamling afholdt

Årets generalforsamling blev gennemført i rask tempo…..

Igen i år havde Karsten Andersen indvilliget i at styre generalforsamlingen som dirigent.

Ingen gik sultne hjem
Ingen gik sultne hjem

Bestyrelsens beretning blev vedtaget uden den store diskussion udover at mødedeltagerne pointerede det store arbejde Jørn Nielsen har lagt for dagen det seneste år. Dette har skabt megen glæde.

Til bestyrelsen skulle vælges et nyt medlem idet Klaus Haaning havde ønsket at trække sig. Brian Dahl Lausen blev valgt for et enkelt år. Derudover var der genvalg til Kis Hansen, Patrick Wildenradt, Jesper Schack og Tonni Johannsen.

Slutteligt kunne bestyrelsen meddele at næsten alle poster til aktiviteterne var blevet besat. Der mangler dog en enkelt “kok” til træningslejren den 14. marts.

Efter den 25 minutter lange generalforsamling blev der severet sandwich inden der var pokaloverrækkelse. Hvem der vandt pokalerne kan ses under “Pokaler” i venstre spalte på hjemmesiden.

Ikke alle pokalvindere ser lige glade ud.
Ikke alle pokalvindere ser lige glade ud.