Tilskudsordninger for 2015

Sønderborg Cykle Klub yder diverse tilskud til ryttere og ledere i løbet af år 2015…..

Følgende arrangementer ydes der tilskud til:
Mallorca for ung. – seniorryttere (29. marts – 5. april)

Tilskud til ryttere: Sønderborg Cykle Klub yder 5.000 kr. som fordeles ligeligt mellem licenshavende ryttere. Dog maks 1.000 kr pr. rytter.

Krav: Kravet er at rytteren har tegnet licens for Sønderborg Cykle Klub inden afrejse. Samt deltager i hele træningssamlingen og ikke kun dele af denne.
Træningslejr, Horsens (6. – 8. marts)

Tilskud til ryttere: Sønderborg Cykle Klub betaler kørslen

Tilskud til ledere: Sønderborg Cykle Klub betaler kørsel og deltagergebyr
Træningslejr, Hartzen (14. – 17. maj)

Tilskud til ryttere: Sønderborg Cykle Klub yder 5.000 kr. som fordeles ligeligt mellem kvalificerede børneryttere (U13-U16P) ryttere (kravene er spcificeret tidligere, ingen licenskrav). Dog maks 1.000 kr pr. rytter. En licensrytter må ikke have tegnet licens i en fremmed klub, hvis tilskudet ønskes.

Tilskud til ledere: Sønderborg Cykle Klub yder fuld tilskud til 1 leder udover Jørn Nielsen

——————–

Derudover vil der blive ydet tilskud til andre arrangementer. Disse tilskud er dog af så lav værdi, at de ikke annonceres her. Evt. tilskud søges via trænerne.